Miljöstationer

På miljöstationerna kan du lämna ditt farliga avfall. Det är viktigt att ditt farliga avfall kommer hit och inte hamnar med de andra soporna.

Miljöstationer finns på följande ställen

 • Återvinningscentral Holmängen
 • OKQ8, Gropbrovägen i Vänersborg
 • Bilisten servicestation i Brålanda
 • Preem i Vargön
 • Farligt avfall bilen (se tider här)

Farligt avfall

I Vänersborg finns miljöstationer utplacerade där du kan lämna det hushållsavfall som innehåller giftiga ämnen och som ej skall hamna bland övrigt avfall.

Vad är då farligt avfall?

 • Oljeavfall t.ex. motorolja, hydraulolja, diesel. Ställ dunk eller flaska i avsedd back eller häll oljan i fatet märkt spillolja.
 • Lösningsmedel t.ex. thinner, förtunning, lacknafta, aceton, fotogen, bensin, glykol, terpentin, trikloretylen. Ställes i lösningsmedelsback.
 • Färg och lackrester t.ex. färg av alla typer, träskyddsmedel, spackel. Ställes i färglåda.
 • Lim (alla typer av lim) ställes/lägges i limback.
 • Rengöringsmedel och bekämpningsmedel
 • Sprayflaskor lägges i back märkt sprayflaskor. (Tomma sprayflaskor ska läggas i metallförpackningar på återvinningsstationen.)
 • Bilbatterier som ställes i batteribox placerad utanför miljöstationen.
 • Sura eller alkaliska bad från betning, rengöring och etsning.
 • PCB-haltigt avfall från t.ex. transformatorer.
 • Avfall från fotografisk verksamhet t.ex. silverhaltiga fixerbad.

Vad händer sedan?

Det farliga avfallet skickas vidare till SAKAB. Där utvinns gifterna för att omhändertas särskilt.