Farligt avfall bilen

Det är viktigt att så mycket som möjligt av vårt farliga avfall samlas in. För att underlätta insamlandet har vi en Farligt-avfall-tur med Farligt-avfall-bilen till  utvalda platser för hämtning.

Farligt-avfall-bilen kan bara ta emot småsaker i mindre kvantiteter, t.ex. batterier, glödlampor, brandvarnare, hårtorkar, småkemikalier, lysrör, målarburkar och sprayburkar.

Det måste tydligt framgå vad det är för innehåll i de förpackningar du lämnar. Skrymmande farligt avfall, som vitvaror, datorer, TV och hushållsmaskiner, lämnas på våra Återvinningscentral.

Vår och  Höst 2017

Tisdag 28 mars samt 19 september
Brålanda-Torg  kl. 17.00 -18.15
Frändefors-Tempo  kl. 18.30-20.00

Onsdag 29 mars samt 20 september
Åvs Hallevi kl. 17.00 -18.00
Stationsvägen 27 kl. 18.15-19.00
Vargön-Torget kl. 19.15-20.00

Torsdag 30 mars samt 21 september
Åvs Torpahallen. kl. 17.00 -18.00
Korsn Rattg-Tegelbruksv kl. 18.15-19.00
Åvs Petersbergsvägen kl. 19.15-20.00

Tisdag 4 april samt 26 september
Åvs Väne-Ryr kl. 17.00 -18.00
Åvs Dalaborgsparken kl. 18.15-19.00
Kommunhusets parkering kl. 19.15-20.00

Onsdag 5 april samt 27 september
Onsjöskolan  kl. 17.00 -18.00
korsn Johannesbergsv-Hovslagarg kl. 18.15-19.00
Brättevägen-tennisbanan kl. 19.15-20.00

Torsdag 6 april samt 30 september
ÅVS Nya Vattentornet kl. 17.00 -18.00
ÅVS Belfrageg-kv tuppen kl. 18.15-19.00
ÅVS Hamngatan 25  kl. 19.15-20.00