Restavfall

processbild restavfallRestavfall är det som blir över när du har sorterat ut matavfall, förpackningar, grovavfall, el- och elektronikprylar och farligt avfall. Det kan till exempel vara blöjor, disktrasor, kuvert, cigarettfimpar, grillkol, porslin och dammsugarpåsar. Läs mer i avfallslistan.

Lägg allt restavfall i påsar och gör en dubbelknut på påsen. Du behöver inte tänka på vilken färg soppåsen har.

Villaägare

Villaägare lägger sitt restavfall i det gröna kärlet som töms var fjärde vecka. De gröna kärlen finns i olika storlekar och du kan välja ett mindre eller större om ditt nuvarande kärl inte matchar hushållets mängd av restavfall. Är du osäker på vilken storlek du ska ha? Hör av dig till vår Kundservice.

KOM IHÅG! Sopkärlet ska alltid ställas ut vid din tomtgräns senast klockan 07.00 på hämtningsdagens morgon. Tänk på att kärlets handtag ska vändas mot gatan. Vi är också tacksamma om du gör rent sopkärlen vid behov.

Boende i flerbostadshus

Bor du i ett flerbostadshus lägger du restavfallet i ett grönt kärl som är märkt med en restavfallsdekal.

Vad händer med restavfallet?

Restavfallet förbränns och energin omvandlas till el och fjärrvärme för hushåll, skolor, kontor med mera. Avancerad reningsutrustning gör att farliga rökgaser inte släpps ut. Ur askan plockas metaller som tas tillvara.