Plastförpackningar

Plast blir möbler och påsar

PlastförpackningarPå en automatiserad sorteringsanläggning finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna som har samlats in tillsammans. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av luft. Man blåser/suger bort mjukplasten. Genom denna teknik kan återvinningsgraden av det insamlade materialet öka. Efter bearbetningen på sorteringsanläggningen, där plasten sorteras efter plastsort (olika plaster har olika kemiska sammansättningar) och ibland även kulör, finns en ny råvara som säljs vidare till företag som tillverkar plastprodukter.

Plasten separeras i hård och mjuk plast och sorteras sedan automatiskt till respektive plastsort (polymer), krossas till flingor som sedan smälts och filtreras till pellets, som ersätter jungfrulig plast.

Hårda förpackningar från hushåll består huvudsakligen av HD-polyeten och polypropen. Beroende på kvalitet kan materialet bli till regranulat som kan utgöra råvaran till en mängd olika plastprodukter. Detta gäller framför allt mycket rena fraktioner som till exempel ofärgade HDPE-dunkar. Fraktioner av mer blandad kvalitet och kulör kan återvinnas till till exempel plank eller pallklossar, där plastmaterialet i vissa fall blandas med sågspån för att förbättra egenskaperna.

Den återvunna plasten körs till plastindustrier som tillverkar bland annat blomkrukor, delar till fordonsindustrin, byggindustrin, och många andra plastprodukter. Det finns stor efterfrågan på sorterad plast. Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till 84 000 blomkrukor.

Mjuka plastförpackningar från hushåll består huvudsakligen av plastsorten LDPE (PE-LD). Mjuka plastförpackningar återvinns huvudsakligen till nya sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

Källa: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen