Metallförpackningar

Metall blir nya järnvägar och motordelar

MetallförpackningarStål och aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust. Insamlade metallförpackningar mals sönder och stålet sorteras bort från aluminiumet med hjälp av magneter.

Nedsmält stål blir till nytt stål. Insamlade kapsyler blir till järnvägsräls och armeringsjärn som bland annat används till broar. Vid omsmältning av insamlade stålförpackningar sparas 75 procent av energin som behövs för att framställa stål från järnmalm. Därför har återvinning av stål blivit allt viktigare.

Aluminium smälts ned och gjuts till alumniumtackor som används som ny råvara för till exempelvis motordelar eller nya fiskbulleburkar. Metallen kan användas om och om igen och hela 95 procent av energin sparas.

Källa: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen