Matavfall

Matavfall är allt organiskt material som exempelvis matrester från frukt, grönsaker, potatis, bröd, fisk, kött med mera, men också kaffefilter och tepåsar. Läs mer i avfallslistan.

Lägg allt matavfall i påsar och gör en dubbelknut på påsen. Du behöver inte tänka på vilken färg soppåsen har, se bara till att lägga den i matavfallskärlet.

Villaägare

Villaägare lägger sitt matavfall i det bruna kärlet som töms varannan vecka.

KOM IHÅG! Sopkärlet ska alltid ställas ut vid din tomtgräns senast klockan 07.00 på hämtningsdagens morgon. Tänk på att kärlets handtag ska vändas mot gatan. Vi är också tacksamma om du gör rent sopkärlen vid behov.

Boende i flerbostadshus

Bor du i ett flerbostadshus lägger du matavfallet i ett grönt kärl som är märkt med en matavfallsdekal.

Vad händer med matavfallet?

Matavfallet används för att tillverka biogas – ett fordonsbränsle som är mycket bättre för miljön än bensin och diesel, eftersom det bidrar till att minska växthuseffekten. Restprodukter från biogastillverkningen är biogödsel som används i jordbruket och varmt vatten som återanvänds i biogastillverkningen.

Egen kompost

Har du praktisk möjlighet att kompostera matavfallet kan du välja att ha en egen kompost. Du spar på miljön, sänker dina kostnader för avfallshämtning och får näringsrik jord på köpet. På sidan Blanketter & informationsmaterial kan du ladda ner och läsa mer om kompostering.