Allmänt om hushåll

Vår förhoppning och ambition är att den information du får av oss på Renhållningen ska inspirera och hjälpa dig att sortera ditt avfall rätt.

 

Våra hushåll är duktiga på källsortering!

Hushållsavfall

Under våren 2000 infördes ”utökad källsortering” vilket innebär att hushållen skall sortera sina sopor i två delar (efter det att förpackningarna sorterats ut).

Matavfall läggs i kärl avsett för matavfall
Restavfall läggs i kärl avsett för restavfall, dock EJ förpackningar

Tänk på att allt avfall ska vara förpackat i påsar och att påsarna ska knytas med dubbelknut!

Matavfall

Matavfallet går till en biogasanläggning för produktion av biogas (fordonsbränsle).

Egen kompostering

Nästan hälften av hushållsavfallet består av matavfall och annat organiskt material som går att kompostera. Med egen kompostering i varje hushåll som har praktisk möjlighet, sparas miljön och du kan hålla nere dina egna kostnader för avfallshanteringen.

Restavfall

Restavfallet går till en förbränningsanläggning där energin används till uppvärmning av bostäder och andra lokaler. Energiinnehållet räckte till uppvärmning av 2 000 villor under ett år.

Förpackningar & tidningar

Förpackningar av plast, kartong, glas och metall samt tidningar, textilier och småbatterier kan lämnas på ca 32 återvinningsstationer som finns placerade runtom i kommunen.

Trädgårdsavfall

Vi erbjuder även våra abonnenter separat hämtning av trädgårdsavfall där vi hämtar varannan vecka under perioden slutet av april till slutet av oktober.

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas på Återvinningscentral Holmängen alternativt på våra miljöstationer.

Kyl och frys

Kyl och frys hämtar vi vid tomtgräns efter anmälan till Renhållning. Kan även lämnas kostnadsfritt på Återvinningscentralen Holmängen.

Grovsopor

Grovsopor kan lämnas vid återvinningscentralen Holmängen som ligger på Regementsgatan 32