Allmänt om farligt avfall

Farligt avfall är FARLIGT, även i små mängder

En del av vårt avfall kan ställa till med stor skada på människor och miljö och inte minst inom avfallshanteringen. Det får inte blandas med annat avfall eller spolas ned i avloppet, utan måste tas omhand på ett speciellt sätt. Det gäller avfall som till exempel kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Detta kallas farligt avfall. Kommunerna ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållens farliga avfall.

Hantera ditt farliga avfall varsamt

För att vi ska kunna ta hand om det på ett bra och säkert sätt, är det viktigt att tänka på följande:

  • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
  • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga, måste du skriva tydligt vad den innehåller
  • Lämna hellre lite och ofta än mycket och sällan

 

Batteriåtervinning

Batteriholkar finns på alla våra återvinningsstationer.

Miljöstation

I Vänersborg finns miljöstationer utplacerade där du kan lämna det hushållsavfall som innehåller giftiga ämnen och som ej skall hamna bland övrigt avfall.

Vitvaror

Kyl- och frysmöbler hämtas av Renhållningen vid tomtgräns efter anmälan. Ring tel: 0521-721000.

Det går också bra att lämna dem på återvinningscentralen.