Ventilbyte på Hallebergsvägen

Reparation av en avstängningsventil vid Hallebergsvägebn 17 a kommer pågå under 2021/01/26. Under arbetets gång kommer vattnet eventuellt att stängas av mellan 11:00-16:00. Detta påverkar er boende på Bergstigen 1-11, Hallebergsvägen 34, Hallebergsvägen 36 samt Hallebergsvägen 42. Vattentankar kommer att placeras ut. När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma i ledningarna pga. turbulens. Låt då ert kallvatten spola tills det åter blir klart!

Läs mer