Vattenavstängning Katrinedal och Hästängen 10/11

Kretslopp & vatten kommer att göra underhållsarbete på våra tryckstegringsstationer vid Katrinedal och Hästängen.

Läs mer