Vänersnäsprojektet: Förslag till verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på sitt möte 2021-03-19 under § 19 och 20 om att föreslå kommunfullmäktige att införa kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Grytet , Änden och Hallby Mitt .

Läs mer