VA-underhåll med vattenavstängning

Måndag 15/6 kommer Tekniska att göra en stor vattenomkoppling i korsningen Ollenicklasväg-Fridhemsvägen.

Läs mer