VA-underhåll Källeberg

Onsdag 29 april mellan klockan 12:00 – 16:00 utförs VA-underhåll i Källeberg som medför stopp i vattenleveranserna för en vattenförening.

Läs mer