VA-sanering Fridhem

Måndag 27/4 klockan 10:00 kommer vi att stänga av vattnet pga en vattenomkoppling under VA-saneringsarbetet på Fridhem.

Läs mer