Skaven/Öxnered etapp 2 driftsatt

Den kommunala vatten och spillvattenutbyggnaden för etapp 2 på Skaven/Öxnered är nu klar och de kommunala huvudledningarna har driftsatts 2019-07-03.

Läs mer