Service av LTA larmskåp

Under sommaren kommer Vänersborgs Kretslopp & Vatten låta utföra service av de larmskåp som tillhör LTA-pumpenheterna i följande områden: Dykälla, Loberg, Rörvik, Sannebo, Sikhall, Timmervik, Gestads-Takan, Dereviken (etapp 8), Skaven och Nordkroken.

Läs mer