Samråd dagvatten Nordkroken har gått ut.

Samrådstiden för ”Samrådshandling för undersökningssamråd, inför ansökningsförfarande för: Utförande av allmän anläggning för avlopp (dagvatten) för norra Nordkroken, Vänersborgs kommun ” avslutades den 31 januari 2021 .

Läs mer