Samråd dagvatten Nordkroken är tidsförlängt

Vänersborgs kommun förlänger tiden för att svara på ”Samrådshandling för undersökningssamråd, inför ansökningsförfarande för: Utförande av allmän anläggning för avlopp (dagvatten) för norra Nordkroken, Vänersborgs kommun ” till den 31 januari 2021 .

Läs mer