Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna ska du lämna tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Du kan även lämna småbatterier i batteriholkarna. Hela och rena kläder som du vill skänka lägger du i containrar märkta Klädinsamling, dessa tas om hand av Returen och Emmaus Björkå.

Återvinningsstationerna är utplacerade på allmän plats och tanken är att alla ska ha en återvinningsstation på rimligt avstånd från hushållet. De står ofta vid butiker, bensinstationer eller i bostadsområden.

Kontakta FTI på 0200 – 88 03 11 om du vill lämna synpunkter om tömning och städning av återvinningsstationerna. Du även skicka in synpunkter via FTI:s webbplats.