Pågående VA-sanering Fridhem

Under vecka 18 kommer VA-ledningarna som går över grönområdet vid lekplatsen mellan Tallgatan och Grangatan att bytas ut.

Läs mer