Omkopplingen av vattnet på Trollebovägen och Restadvägen är nu klar

Om vattnet är missfärgat, spola med kallvattnet tills det blir klart…

Läs mer