Nästa hämtningsdatum

Du som bor i villa kan söka på din adress för att se när vi hämtar dina sopor.

Placering av sopkärl

Ställ dina kärl väl synligt vid tomtgränsen eller vid anvisad plats med handtag och hjul ut mot vägen.

Notera att det kan vara ändrade hämtdagar under veckor med röd dag.

sopbil-och-sopkarl-uva-vbg

Lastbilen behöver utrymme

Tänk på att lastbilen är mycket längre, bredare och tyngre än en vanlig personbil. Det kräver att körytan är väl tilltagen.

För att lastbilen ska ha god framkomlighet kräver den en vägbredd på minst 3,5 meter. Det måste också finnas en vändplan där en 10 meter lång lastbil kan vända.

Lastbilen behöver utrymme

Vinter och snö

Tack för att du ser till att hela vägen fram till ditt sopkärl är plogad, väl halkbekämpad och att sopkärlet är väl framskottat.

Vi ser gärna att du rensar bort snön från sopkärlets lock för att minska arbetsbelastningen på vår personal. Tömningskostnader hålls dessutom fortsatt låga.

Snöskottning

För att lastbilen ska ha god framkomlighet kräver den en vägbredd på minst 3,5 meter. Det måste också finnas en vändplan där en 10 meter lång lastbil kan vända. Finns det ingen möjlighet att ploga upp vägarna till den här bredden och en vändplan kan sopkärlet tillfälligt flyttas till närmaste väg som uppfyller kraven.

Om du är med i en vägförening, tänk på att det är vägföreningens ansvar att se till att vägen är snöröjd, tydligt skyltad med snöpinnar och halkbekämpad.

Läs mer om ”Sophämtning och vinter” i vår folder som finns att ladda ner på vår sida med informationsmaterial.