Kort vattenavbrott på Skaven

På grund av mänskligt fel råkade matningen av vatten ut på Skaven stängas av under pågående arbete med avsättning av anslutningar till nya fastigheter enligt den nya detaljplanen.

Läs mer