Klädinsamling Vargön

Därför samlar vi in kläder i Vargön

Bara 20 procent av alla textilier återvinns i Sverige idag, resterande bränns upp. Det är ett otroligt slöseri i och med att det krävs uppemot 30000 liter vatten för att producera ett kilo kläder. Detta vill vi förändra! I samarbete med Vänersborgs kommun samlar Wargön Innovation in kläder och textilier i Vargön till ett sorteringsförsök där ny automatisk sorteringsteknik testas. Målet är att etablera en anläggning som kan ta emot och sortera många tusen ton textilier.

Hur?

2600 hushåll i Vargön kommer att få en stor (60 l) miljövänlig plastpåse hemskickat till hushållet. Den fyller man med all typ av textil, helt som trasigt. Det måste dock vara rent eftersom det ska hanteras manuellt till stor del. Om man vill bidra med mer får man mer än gärna fylla fler egna påsar. Påsarna tillsluts ordentligt och ställs ut på vid din tomtgräns eller bredvid ditt sopkärl klockan 08.00 lördagen den 13 januari 2018.

De kläder som går att återanvända skänks till en välgörenhetsorganisation. All textil som inte går att återanvända kommer att sorteras i en helt nyutvecklad sorteringsmaskin. Den kan sortera textil baserat på fiberkomposition, som exempelvis bomull, polyester och olika blandningar. När de är sorterade kommer volymerna i sin sedan att gå till olika forskningsprojekt.

När?

Påsen kommer i mellandagarna och insamlingen sker via kommunens renhållning från klockan 08.00 lördagen den 13 januari 2018. Sorteringsförsöket genomförs några veckor senare i februari.

Vilka?

Wargön Innovation samarbetar med Vänersborgs kommun, ideella organisationer, mode- och återvinningsindustri samt Högskolan Väst för att genomföra sorteringspiloten i februari.

 

Sammanfattning:

  • Kläderna samlas in i forsknings- och utvecklingssyfte för att förbättra sorteringstekniken för återvinning av kläder.
  • Vi är intresserade av textilier, från kläder till lakan och handdukar, samt skor i hopknutna par.
  • Textilierna kan vara trasiga, men de måste vara rena och torra.
  • I ett utskick har invånare i Vargön fått en plastpåse att använda för att lägga textilier i. Vid behov går det bra med andra plastpåsar.
  • Det är viktigt att påsarna försluts noggrant så att textilierna inte blir fuktiga!
  • Plastsäckarna ställs ut vid tomtgräns eller bredvid ordinarie sopkärl senast klockan 08.00 lördagen den 13 januari 2018. Kommunens renhållningspersonal kommer att samla in påsarna under dagen.

 

För frågor om Wargön Innovation:

Maria Ström, verksamhetsledare Wargön Innovation

0728-021133

maria.strom@wargoninnovation.se

För frågor kring insamlingen:

Lars Jensen, enhetschef Kretslopp & Vatten

0521-721253

lars.jensen@vanersborg.se