Informationsmöte VA-utbyggnad Gaddesanna 5 mars

Ikväll hålls ett informationsmöte där förslaget om kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Gaddesanna presenteras. Klockan 18:00 i Huvudnäsaulan, Vallgatan 17, Vänersborg .

Läs mer