Frågor och svar

Frågor och svar

 

Varför blir det billigare med det nya sorteringssystemet?

Idag körs alla våra soppåsar till en anläggning där det sorteras maskinellt, gröna påsar skiljs från de röda. Det är en kostsam hantering. Det blir betydligt billigare att sortera i två olika kärl. Matavfallet körs till en anläggning som gör biogas av matresterna. Och restavfallet körs till Lillesjöverket i Uddevalla där soporna används för att producera el och fjärrvärme.

Hur kan jag minska min kostnad för sophämtningen?

Genom att sortera ut plast, papper och förpackningar minskar du mängden restavfall rejält i ditt gröna sopkärl. Då kanske du kan klara dig med ett mindre grönt kärl för restavfall på 140 liter.

Hur vet jag hur stort grönt kärl jag behöver?

Börja med att ta reda på hur stort ditt gröna kärl är idag. Det står på din renhållningsfaktura. Eftersom det gröna kärlet kommer att tömmas en gång i månaden kan du behöva ett större kärl. För många förväntas nuvarande kärlstorlek räcka för restavfallet. Detta förutsatt att avfallet sorteras enligt anvisningar och förpackningar, el-avfall med mera lämnas på återvinningsstation respektive återvinningscentral.

Måste jag sortera och återvinna förpackningar?

Ja, alla ska enligt lagen sortera ut förpackningar från  hushållsavfall. Förpackningarna ska lämnas för återvinning på återvinningsstation eller i de fall som det finns i kärl vid fastigheten där du bor.

Hur stort är det bruna sopkärlet?

Det bruna kärlet finns i en storlek på 140 liter. Storleken är vald för att kärlet ska vara lätthanterat för renhållarna. Det bruna kärlet kostar inget extra, utan ingår i din nuvarande sophämtningsavgift. Du betalar heller inget för att Renhållningen kör ut det till dig.

När kommer det bruna sopkärlet?

Renhållningen kommer att börja köra ut de bruna kärlen till villorna i vår. Du får mer information om när det blir dags i ditt bostadsområde.

Om jag vill byta mitt gröna kärl till ett större eller mindre, när kommer det?

Under juni månad.

Hur ska jag som har en villa förbereda mig?

Planera gärna i god tid för var du ska ställa det nya bruna kärlet.