Farligt avfall

Farligt avfall är FARLIGT, även i små mängder

En del av vårt avfall kan ställa till med stor skada på människor och miljö och inte minst inom avfallshanteringen. Det får inte blandas med annat avfall eller spolas ned i avloppet, utan måste tas omhand på ett speciellt sätt. Det gäller avfall som till exempel kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Detta kallas farligt avfall. Kommunerna ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållens farliga avfall.

Hantera ditt farliga avfall varsamt

För att vi ska kunna ta hand om det på ett bra och säkert sätt, är det viktigt att tänka på följande:

  • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
  • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga, måste du skriva tydligt vad den innehåller
  • Lämna hellre lite och ofta än mycket och sällan

Farligt-avfall-bilen

Det är viktigt att så mycket som möjligt av vårt farliga avfall samlas in. För att underlätta insamlandet har vi Farligt-avfall-bilen som besöker utvalda platser för hämtning.

Farligt-avfall-bilen kan bara ta emot småsaker i mindre kvantiteter, t.ex. batterier, glödlampor, brandvarnare, hårtorkar, småkemikalier, lysrör och sprayburkar.

Det måste tydligt framgå vad det är för innehåll i de förpackningar du lämnar.
Skrymmande farligt avfall, som vitvaror, datorer, TV och hushållsmaskiner, lämnas på våran Återvinningscentral.

Aktuella tider/dagar och platser för Farligt-avfall-bilen hittar du här.

Batteriåtervinning

Batteriholkar finns på alla våra återvinningsstationer.

Miljöstation

I Vänersborg finns miljöstationer utplacerade där du kan lämna det hushållsavfall som innehåller giftiga ämnen och som ej skall hamna bland övrigt avfall.

Vitvaror

Kyl- och frysmöbler hämtas av Renhållningen vid tomtgräns efter anmälan. Ring tel: 0521-721000. Hämtning sker varannan fredag.

Det går också bra att lämna dem på återvinningscentralen.