Gaddesanna – Anundstorp

Informationsmöte om förslag till kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Torsdag 5 mars klockan 18:00 i Huvudnäsaulan.

Läs mer