Farligt avfall bilen

Vecka 13 och 14 kommer vi och  hämtar farligt avfall, vid olika platser i Vänersborg.

Vår och  Höst 2017

Tisdag 28 mars samt 19 september
Brålanda-Torg  kl. 17.00 -18.15
Frändefors-Tempo  kl. 18.30-20.00

Onsdag 29 mars samt 20 september
Åvs Hallevi kl. 17.00 -18.00
Stationsvägen 27 kl. 18.15-19.00
Vargön-Torget kl. 19.15-20.00

Torsdag 30 mars samt 21 september
Åvs Torpahallen. kl. 17.00 -18.00
Korsn Rattg-Tegelbruksv kl. 18.15-19.00
Åvs Petersbergsvägen kl. 19.15-20.00

Tisdag 4 april samt 26 september
Åvs Väne-Ryr kl. 17.00 -18.00
Åvs Dalaborgsparken kl. 18.15-19.00
Kommunhusets parkering kl. 19.15-20.00

Onsdag 5 april samt 27 september
Onsjöskolan  kl. 17.00 -18.00
korsn Johannesbergsv-Hovslagarg kl. 18.15-19.00
Brättevägen-tennisbanan kl. 19.15-20.00

Torsdag 6 april samt 30 september
ÅVS Nya Vattentornet kl. 17.00 -18.00
ÅVS Belfrageg-kv tuppen kl. 18.15-19.00
ÅVS Hamngatan 25  kl. 19.15-20.00