Åtgärder för felkopplat dagvatten

Under vintern och våren har omfattande rörinspektioner utförst på de kommunala spillvattenledningarna och dagvattenledningarna i Hol.

Läs mer