Service av LTA larmskåp

Återvinningsstation tas bort i Vänersborg